Tillbaka
[image]

Ny stötvågsutrustning

Nu har vi en stötvågsapparat av senaste modell. Den är av elektrohydraulisk typ och mycket effektiv. Den kan behandla muskel- och skelettskador men även kroniska sår. Vi ser fram emot att ha den som ett terapeutiskt verktyg i praktiken.