[image]

Ursula Palm

Veterinär Specialistkompetens i hästens sjukdomar

Född 1963 i Gävle. Veterinärexamen vid SLU i Uppsala 1990. Vikarierande klinikveterinär vid Regiondjursjukhuset i Helsingborg under åren 1991 - 1995. Vikariat som distriktsveterinär och besiktningsveterinär samt några kortare vikariat vid ATG 1995 - 1998. Äger och driver Equimed som heltidspraktik sedan hösten 1998. Specialistexamen i hästens sjukdomar 1999.
Examensarbete (PDF)

Genomförda efterutbildningar

Examina:
Certified Veterinary Acupuncturist IVAS 1/10 1994
Specialistkompetens i hästens sjukdomar 1999

Förordnanden:
FEI Permitted Treating Veterinarian, 22/09/13
FEI Official Veterinarian 20/03/10

Kongresser och konferenser:
AAEP Annual Convention 2-6/12 1995 Lexington, Kentucky, USA
Göteborg International Veterinary Meeting 20-22/8 1998
British Equine Veterinary Association Congress 12-15/9 2001 Harrogate England
North American Veterinary Conference 13-17/1 2001 Orlando Florida USA
AAEP Annual Convention 4-8/12 2002 Orlando Florida USA
AAEP Annual Convention 4-8/12 2004 Denver Colorado USA
North American Veterinary Conference 19-23/1 2008 Orlando Florida USA
British Equine Veterinary Association Congress 10-13/9 2008 Liverpool England
AAEP Annual Convention 5-9/12 2009 Las Vegas Nevada USA
Veterinärkongressen Equine Metabolic Syndrome, Den Åldrande Hästen 11-12/11 2010 Uppsala
British Equine Veterinary Association Congress 7-10/9 2010 Liverpool England
VETs with Horsepower North-European Ride 2014, 18/7 2014 Köpenhamn
British Equine Veterinary Association Congress 11-13/9 2014 Birmingham England
Veterinary Sport Horse Congress, 29-30/1 2016, Amsterdam, Holland
AAEP Annual Convention 3-7 december 2016, Orlando, Florida, USA
World Equine Airway Symposium 13-15/7 2017, Köpenhamn
AAEP Annual Convention 17-21/11 2017, San Antonio, USA
London Vet Show 15-16/11 2018, London, England

Tandkurser:
Kurs i munhålans sjukdomar för hästpraktiserande veterinärer 17-18/10 1997 Helsingborg
Equine Dentistry 25/9 2002 Helsingborg
Kurs i hästtandvård 9-10/4 2005 Skara
Basic Dentistry Dry lab, AAEP 9/12 2009 Las Vegas Nevada USA
Advanced Equine Dentistry for Veterinary Surgeons Course 22-23/7 2010 Edinburgh Skottland
Advanced Theoretical Equine Dental Technicians 18/8 2012 Birmingham England
Medlem av Equine Dental Vets 2014 www.equinedentalvets.com
Equine Dental Workshop: Oral Extraction, MTE, MIR 24-25/9, 2015 Haderslev, Danmark
Equine Oral Pain 26/9 2017 Ale Hästklinik

Reproduktion och fölsjukvård:
Grundläggande ultraljudsdiagnostik på ko och sto 5-6/9 1991 SLU Uppsala
Klinikvistelse på fölintensivvårdsavdelningen vid College of Veterinary Medicine University of Florida Gainesville USA feb-mars 1992
Femte Nordiska konferensen för hästpraktiserande veterinärer Tema:Föl 8-9/5 1992 Elmia Jönköping 
Artificiell insemination av häst med fullgjord stuteripraktik SLU Uppsala 1994
Equine Stud Medicine Course 4-5/10 1996 SVS Hästsektion Skara
Equine Embryotransfer 28-29/9 1998 Colorado State University Fort Collins USA
Equine Reproductive Ultrasonography 27/9 1998 Colorado State University Fort Collins USA
The Bluegrass Equine Reproduction Symposium 18-21/10 1998 Lexington Kentucky USA
Stuteriveterinärföreningens möte mars 2004 Norrköping
Equine Stud Medicine Course 15-19/1 2007 Newmarket, England
BI Forårssymposium Tema Equine Colic and Endotoxaemia, Early embryonic loss in the mare 4/3 2008 Köpenhamn Danmark
Rossdales Foal Care Course 11-13/1 2012 Newmarket England
Advanced Equine Gynaecology, lectures and practical sessions,18-19/8 2016, Avenches, Switzerland
Rossdales Foal Care Course, 17-19/1 2018, Newmarket, England

Ortopedi, kirurgi och bilddiagnostik:
Wetlab in Thermography 30/1 1999 Klampenborg Danmark
Advanced Imaging workshop Thermography 23-24/8 2000 Newmarket England
Horses Performance Diagnosis of the tendons 11-12/11 2000 Bonn & Burg Müggenhausen Tyskland
Backpain in the horse 23-24/3 2001 SLU Uppsala
Ultrasonographic diagnosis of joint injuries 9-10/11 2001 Goustranville Frankrike
Distala hältor hos häst 10-11/10 2002 SVS Hästsektion
Equine Stifle Lameness and strategies for recovery 14-15/10 2004 SVS Hästsektion Stockholm
Lameness and farriery Course 9-10/6 2005 British Racing School Newmarket England
Equine orthopaedic Cases 8-9/10 2005 Bonn & Burg Müggenhausen Tyskland
"MRI in practice" för häst 14/1 2006 Skara
Equine Radiography 18-20/7 2006 The Royal Veterinary College, University of London
The back and beyond Ortopaedic Poor Performance: Hindlimbs and Back 20-21/10 2006 Rossdale Equine Hospital Newmarket England
Advanced Orthopaedic Diagnostic Techniques 10-11/10 2007 Willesley Equine Clinic Tetbury England
Standing surgery on the equine head 25/4 2009 Universitetshospitalet för Store Husdyr Tåastrup Danmark
The Difficult Horse 8/5 2009 TheRoyal (Dick) School of Veterinary Studies Edinburgh Skottland
Equine Puchase Days 16-17/5 2009 Naestved Danmark
Surgery in the standing horse, orthopaedic surgical procedures 20/3 2010 Universitetshospitalet för Store Husdyr Tåastrup Danmark
Investigation &Treatment of Equine Neck Conditions, Lectures & Practical Sessions, 22/11 2013, Strömsholm
BEVA Neck, Back & Pelvic Problems in the Horse, Cambridge Veterinary School, Cambridge 11-12/12, 2013 England
Lameness examination, subjective and objective lameness evaluation, Ansager Dyrehospital, Danmark 26/8 2015Medicin:
Equine sports medicine III 22-23/7 1989 Stockholm
Nordiskt hästforum tema Infektionssjukdomar 10-11/2 1996 Malmö
Dermatologi hos häst 5/5 1996 Swedish Veterinary Dermatology Study Group Ystad
Gastroenterologi hos häst Nordiskt hästpraktikermöte 2-3/10 1997 SVS Hästsektion Skara
Rätt test på häst 10/3 1999 Uppsala
Mag- och tarmproblem hos hästar 19-20/3 1999 Ängelholm
Hästens respirationsjukdomar 12-13/10 1999 SLU Uppsala
Equine Dermatological Disorders 19-20/10 1999 SLU Uppsala
Neurologi på häst 18-19/10 2001 SVS Hästsektion
Neurology Wet Lab 3/12 2002 AAEP, Orlando, Florida, USA
Den prestationsnedsatta hästen 16-17/10 2003 SVS Hästsektion
Behandling av akut fång 27/4 2004 Röstånga
Antibiotikapolicy för häst, Workshop, 11/2 2009 Läkemedelsakademin, Stockholm
Daily Challenges of the Equine Vet 18-19/9 2010 Langeskov Danmark
Equine Clinical Pathology Course 18-19/10 2012, Helsingborg
Equine Gastrointestinal Medicine Course, 12-12/11 2012 Newmarket England
Modern Wound Management, 28/4-14, Helsingborg
Recognition and assessment of pain in horses, 17/3 2015, Köpenhamn Danmark
Focus on Laminitis, 23/11,2015 Köpenhamn, Danmark
Equine Neurology, 20/9-18, Taastrup, Danmark

Ögonkurser:
Ophtalmology Course 12/9 2001 Minster Equine Veterinary Clinic York England
Equine Ophtalmology 14-16/11 2003 Helsingborg

Övrigt:
Kurs för tävlingsveterinärer juni 1994 Axvalla
Kurs i kvalitetsbedömning av ridhästar för veterinära domare 23-24/11 1996 Skara
Hovclinic med Billy Neville 5/7 1998 Malmö
Equine Nutrition for Veterinarians 30/10 1998 Colorado State University Fort Collins USA
Kurs för blivande banveterinärer 7-8/3 2001 Solvalla Stockholm
Hästutfodring för veterinärer 24-25/1 2002 SVS Hästsektion
AAEP Annual Practice Management Seminar 28-30/7 2003 Fort Collins USA
ID-kontrollantkurs samt färgkurs 27/10 2004 SH Tågarp
Besiktning av häst, 30-31/ 2009, SVS Hästsektion, Stockholm
FEI-pass kurs, 9/2 2009, Svenska Ridsportförbundet, Strömsholm
Natural Balance Hoof Care 22-23/8 2009 Ljungbyhed
Nutrition Dry lab AAEP 9/12 2009 Las Vegas Nevada USA
No Foot No Horse Course, 3-4/3 2011 British Racing School Newmarket England
FEI Veterinarian Course, 1-2/10 2013 Budapest Ungern
Equine Business Management, 16-20/11 2014, Oldenburger Munsterland, Tyskland
FEI Veterinarian Course, 27-28/1 2016, Zürich, Schweiz
Equine Behaviour Modification Techniques Course, 26/7 2016, The Horse Trust Buckinghamshire, England