[image]

Hästtandvård

Oral tandextraktion


Hästars tänder är stora, sitter tätt och kan ha decimeterlånga rötter. I vissa fall när en tand är frakturerad eller av annan anledning behöver tas ut, extraheras, och sitter i någon av de främre positionerna kan det göras via munnen sk. oral extraktion. Flera av kindtänderna sitter dock så långt in i munnen att de för utdragning bara kan nås från bihålorna.

Om möjligt är oral extraktion alltid att föredra, eftersom risken för komplikationer är väsentligt lägre än om man måste öppna upp en bihåla för att slå ut tanden. Men att ta ut tänder via munnen är en tidsödande historia. Man kan aldrig i förväg veta om det tar två, tre eller åtta timmar att få ut en tand, eller ens om den går att få ut via munhålan. Det krävs dessutom en rejäl uppsättning av olika tandtänger och trots det känns det inte sällan som om man ändå saknar rätt tång.

Efter att tanden har extraherats spolas tandalveolen ur. Oftast gör vi dessutom en kontrollröntgen för att se så att inga tandfragment sitter kvar. Därefter fylls den tomma tandhålan med fyllnadsmaterial, som förhindrar att foder packas in.

Den här typen av ingrepp, liksom andra åtgärder som kräver mer omfattande utrustning, görs på stående häst i tvångsspilta på vår poliklinik och under inverkan av sederingsdropp, nervblockader och lokalbedövning.