[image]

Resurser

Akut- och intensivvård

Vi bedriver såväl akut- som intensivvård av hästar och föl.
Det kan innebära till exempel behandling med vätsketerapi, syrgas, upprepad sondering och intravenös medicinering. I bilarna finns utrustning för att följa patienternas allmäntillstånd genom analys av blodgaser, totalantal vita blodkroppar, hematokrit, laktat, glukos, triglycerider och även vissa urinparametrar.