[image]

Resurser

Equimed är en helhetslösning för dig som hästägare. Med några få undantag erbjuder vi alla typer av undersökningar och behandlingar. Och för de undantagen finns sedan länge etablerade samarbeten med andra veterinärer eller kliniker.

Möjligheten att få besöka hästen i dess hemmiljö är mycket viktigt vid medicinska utredningar. Då kan vi se hur fodret ser ut och lagras, hur stallmiljön är beskaffad och få en uppfattning om skötselrutiner och hästens sociala miljö. Det kan vara någonting i stallet som du som hästägare inte tänkt på som visar sig vara det avgörande genombrottet till varför hästen inte mår bra. Det är information som helt eller delvis faller bort när hästen kommer in till en klinik.

Exempel på några av de undersökningar och behandlingar vi gör:

Sporthästmedicin
Behandling av rutinfall, t.ex. sårskador, fång, kolik och hovbölder
Besiktningar såväl klinikbesiktning som gårdsbesiktning
Blodanalyser med svar samma dag, även på helger
Chipmärkning och ID-beskrivning (alla raser)
FEI-pass
Endoskopi/ Videoendoskopiundersökningar
Gynekologiska undersökningar och embryotransfer
Hudutredningar, Intra Dermal Test (pricktest)
Behandling av inkar
Hältundersökningar
Frysning av överben
Intensivvård av sjuka hästar och föl i hemmiljö
Navelbråcksoperation på föl
Kastration av hingstar
Korrigering av felaktiga benställningar på föl
Kryokirurgi av tumörer
Sjuk- och specialbeslag
Medicinska utredningar
Hormonutredningar
Hästtandvård både rutinmässig och tandoperationer
Termografiundersökningar
Ultraljudsundersökningar
Vaccinationer
Rygg- och ridutredningar
Kiropraktik
Mesoterapi
Stötvågsterapi
Röntgenundersökningar
Ögonundersökningar

Vi samarbetar med specialister inom hästvård som: professionella ryttare, hovslagare, hästmassör, sadelutprovare m.fl.