[image]

Resurser

Laboratorium

Vi har laboratorieutrustning för undersökning av blodprover och ledvätskeprover. Fullständiga hematologiska och kemiska blodprovsundersökningar, inklusive SAA och fibrinogen, kan analyseras samma dag som provet tagits, även  helg- och nattetid vid behov.
I våra bilar kan vi på ett par minuter analysera totalantal vita blodkroppar i blod eller ledvätska. Hematokrit och laktat är två andra värdefulla parametrar att analysera på akut sjuka hästar, det görs också direkt i bilarna. Hormonprover och mer specialiserade prover skickas till externa laboratorier, in- eller utrikes.