[image]

Resurser

Kirurgi

Vi utför utvalda kirurgiska ingrepp, d.v.s. operationer som lämpar sig för fältmässig anestesi eller som kan utföras polikliniskt. Det kan vara t.ex. patellaoperation, ledspolning på föl, bockhovsoperation och avlägsnande av tumör eller öga.