[image]

Resurser

Kryokirurgi

Kryokirurgi är ett operationssätt, som bygger på att man genom kraftig nedkylning av vävnad åstadkommer vävnadsdöd. Den här operationsmetoden lämpar sig framförallt för behandling av olika hudtumörer. Exempel på det ses i bildserien, som visar operation av en häst med ett plattepitelscarcinom. Trots att detta är en mycket aggressiv tumörform har vi framgångsrikt behandlat ett antal sådana hästar.