[image]

Resurser

Kastration

Normalkastration utförs på sövd och liggande häst. Hingsten premedicineras efter en klinisk undersökning och sövs sedan i boxen med ett kortverkande intravenöst preparat. Efter att testiklarna lokalbedövats utförs kastrationen.

Det finns många fördelar med att kastrera liggande hästar. Operationsområdet går att få rent på ett tillfredsställande sätt, veterinären kan överblicka operationsområdet, kan lätt upptäcka och snabbt åtgärda blödningar samt riskerar inte att bli sparkad. Vanligtvis ligger  hästen bara mellan 15 och 40 minuter, reser sig sedan och kan normalt sett utfodras kort därefter.