[image]

Resurser

Reproduktion

Arbetet med reproduktion har alltid varit en viktig del av Equimeds arbete. Vi har skött avelsarbetet på Stuteri Håleryd i Örkelljunga sedan sent 90-tal.

Vi åtar oss fullständiga reproduktionsutredningar av båda sto och hingst. Stona utreds systematiskt med klinisk gynekologisk undersökning, ultraljudsundersökning, bakteriologiska och cytologiska prover, livmoderbiopsi och hysteroskopi (endoskopi av livmodern).
I samband med hysteroskopin, kan vi även ta bort livmodercystor som försvårar dräktighetsdiagnostik och negativt kan påverka dräktighetsresultatet.

När detta skrivs, i februari 2013, förväntar vi oss den lugnaste fölsäsongen på tjugo år. Anledningen är att antalet betäckta ston stadigt har gått nedåt inom alla raser de senaste åren och att uppfödarna har svårt att sälja unghästar. Av samma anledning är därför vår egen seminstation för närvarande i "halvhalt".
"Efter regn kommer sol" brukar det heta, och så är det även i avelsbranschen. Det kommer så småningom att uppstå en brist på svenskfödda hästar och då kan betäckningssiffrorna öka igen. Men fram tills dess finns det ändå alltid ston värda att betäcka och dessa vill vi gärna hjälpa att bli dräktiga.

Stuteri Håleryd tar emot ston för bete och uppstallning, vilket man helst önskar. Alla raser är välkomna och sperma kan tas emot från de flesta hingstar.