[image]

Resurser

Hysteroskopi

Bilden visar hur cystan avlägsnas med hjälp av ett instrument, som förts in via endoskopets arbetskanal.