[image]

Resurser

Prematura föl

Röntgenbild av hasleder på ett föl som fötts fem veckor för tidigt. De små benen i hasen är inte färdigutvecklade, men har förbeningscentra.