[image]

Resurser

Ethmoidalt hematom

Ethmoidalt hematom är en nybildning, som kan uppstå i näshålan hos hästar. Orsakerna är okända. Det finns flera beskrivna sätt att behandla dem. Bildserien (3 bilder) visar hur ett ethmoidalt hematom behandlas genom injektioner med formaldehyd via endoskopets arbetskanal. Sista bilden visar näshålan vid ett återbesök efter några veckor.