[image]

Resurser

Ultraljudsundersökning

Ultraljudsundersökning är också en diagnostisk metod. Denna metod kan användas för att verifiera eller förkasta ett fynd, som man gjort i mjukdelar genom palpation, det vill säga genom att känna och klämma.

Vidare används det inom ortopedin huvudsakligen för senskador och inom gynekologin för tidig dräktighetsdiagnostik. Annat som kan undersökas är ögon, bröst- och bukhåla.

Vi har ultraljudsapparatur för både planerade och mer avancerade undersökningar och för dagliga rutinundersökningar.