[image]

Resurser

Hysteroskopi

Bilden visar insidan av en stolivmoder. Till vänster i nedre kanten ses en livmodercysta. Sådana kan negativt påverka stoets möjlighet att bli dräktig, men framförallt försvårar de dräktighetsdiagnostiken.