[image]

Resurser

Endoskopi

Endoskopi är en diagnostisk metod som innebär att man med ett slangliknande instrument, försett med kamera, kan titta inuti  hästkroppen.
Den vanligaste undersökningen som hästveterinärer gör är att titta in i luftvägarna på hästar. Där kan man studera svalgets och struphuvudets funktion, se om hästen har slem i luftstrupen eller har problem med luftsäckarna.
Med endoskopi kan man även undersöka urinblåsa, livmoder, matstrupe och ändtarm.

Endoskopet är försett med en s.k. arbetskanal, genom vilken man kan föra ner olika instrument som provtar, spolar, skär, bränner eller injicerar.
Endoskop finns dels i enklare form, som man har för de flesta rutinundersökningar och dels som videoendoskop, då visas bilden på en skärm. Vi har båda typerna av endoskop och vi utför alla typer av endoskopier.

Som en av de få i Sverige utför vi även hysteroskopier på ston, d.v.s. undersökning av livmodern. Det kan ge en hel del information om varför stoet inte blir dräktigt eller inte kan behålla sina dräktigheter.