[image]

Resurser

Hysteroskopi

På bilden ses en liten gul slemklump, som är en rest av "endometrial cups". Sådana sitter i det dräktiga livmoderhornet och består av små "sjöar" av hormonproducerande celler, som hjälper till att upprätthålla dräktigheten.